เว็บบอร์ดของเรา

~ ตารางกิจกรรมใน TS Online ~

วัน กิจกรรม เวลา สถานที่ เงื่อนไข
จันทร์ - - - -
อังคาร - - - -
พุธ ประลองกลุ่ม(ปาร์ตี้) 18.00-20.00 เวทีประลองลานเกิดจัวจวิ้น -
พฤหัสบดี ประลองเดี่ยว 18.00-20.00 เวทีประลองลานเกิดจัวจวิ้น -
ศุกร์ ประลอง NPC 40ด่าน 18.00-20.00 เวทีประลองลานเกิดจัวจวิ้น -
เสาร์ สงครามชิงเมือง (ตีเมือง) 18.00-20.00 เวทีประลองลานเกิดจัวจวิ้น -
อาทิตย์ ประลองหอนกยูง 13.00-17.00 เวทีประลองลานเกิดจัวจวิ้น ใช้เข็มกลัด 2 สาวงามเข้า