เว็บบอร์ดของเรา

~ วิธีสมัครขอไอดี ~

**********************************************************************


1. เข้าเว็บสมัครได้ที่ http://www.chinesegamer.net/member.asp คลิ๊กที่ Join member

**********************************************************************


2. กดยอมรับเงื่อนไขตามภาพ

**********************************************************************


3. กรอกชื่อผู้ใช้งานละรหัสผ่าน

**********************************************************************


4. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

**********************************************************************


5. ถ้าสมัครเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นตามภาพคือข้อความสีแดง
ถ้ายังไม่สำเร็จ จะขึ้นข้อความสีดำให้กลับไปแก้ไขจุดที่ผิดให้ถูกต้อง

**********************************************************************


6. นำ USER และ PASSWORD มากรอกได้ที่เว็ป http://tsfreeac.chinesegamer.net
**หมายเหตุ** 1 User สามารถขอได้3 ID

**********************************************************************


7. **หมายเหตุ** 1 User สามารถขอได้3 ID

**********************************************************************